Eurosai   

                                                          Para acceder directamente al contenido principal pulsa enter
  1. Databases
  2. Audits
  3. Financial statements of the Czech Social Security Administration for 2019 and the data submitted by the Czech Social Security Administration for evaluation of implementation of the state budget in 2019

Financial statements of the Czech Social Security Administration for 2019 and the data submitted by the Czech Social Security Administration for evaluation of implementation of the state budget in 2019

Audit Id 1601538981910
Title Financial statements of the Czech Social Security Administration for 2019 and the data submitted by the Czech Social Security Administration for evaluation of implementation of the state budget in 2019
Title in original language

Účetní závěrka České správy sociálního zabezpečení za rok 2019 a údaje, které jsou Českou správou sociálního zabezpečení předkládány jako podklad pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2019

Czech

Year 2020
Subject

Auditing and Financial Management

Government Operations (Budget and Spending)

Type

Compliance/Legality

Type of performance

Performed by single SAI

Comments The Supreme Audit Office has verified the accounts and the reliability of the 2019 annual accounts of the Czech Social Security Administration (CSSA). The auditors also focused on the reliability of the data provided by the CSSA to assess the implementation of the state budget.
Country

Czech Republic

Materials

Audit report

Czech

Download report

Press release

Czech

View press release

Press release

English

View press release
Contact
Strategic Group 1
eurosai.sg1@nku.cz
https://www.nku.cz/en
  • <fmt:message key='org.eurosai.action.EmailPage' />
  • <fmt:message key='org.eurosai.action.PdfPage' />
  • <fmt:message key='org.eurosai.action.PrintPage' />

This site is managed by EUROSAI - Legal disclaimer